Coherent – Penetrasjonstesting

Din partner innen sikkerhet

Et nødvenidg tiltak for optimal sikkerhet. 

PENETRASJONSTESTING

Det penetrasjonstesting i praksis går ut på er at Coherent sine sikkerhetseksperter, også kalt etiske hackere, blir leid inn for å finne tekniske sikkerhetshull hos din bedrift. Dette gjøres med sofistikerte verktøy og metoder, slik at så mange avvik som mulig blir identifisert.

Dette gjøres for å kunne vurdere sikkerhetsbildet, risikoen og håndtere avvik før et angrep fra uetiske hackere blir utført mot bedriften.

Under finner du hovedpunktene som vårt PenTest-team fokuserer på når de testen sikkerheten i din bedrift. Med bruk av flere verktøy og metoder vil de undersøke om din bedrift er på det nødvendige sikkerhetsnivået som forventes av dem.

 

Nettverk

Penetrasjonstesteren vil utførem flere tiltak for å hacke seg inn på deres interne nettverk.

Enheter

Et lett mål er enheter som mobiler, PCer, Mac, nettbrett som ikke er sikret godt nok.

Server

Servere internt hos bedrifter må sikres grunnet konsekvensene som medfølger om de krasjer. 

Webside

Dette er deres ansikt utad. Om dette ikke er sikret kan siden bli tatt helt over, eller slettet. 

Angrep – det beste forsvar!

I flere sammenhenger kan man si at «angrep er det beste forsvar». Dette gjelder også IT og informasjonssikkerhet. Penetrasjonstesting er da metoden som brukes for å oppnå det beste forsvaret. Dette er en anerkjent metode for å teste sikkerhetsnivået i nettverk, datasystemer og enheter. Altså relevant for skytjenester, PC/Mac, mobil/nettbrett, IoT-enheter og systemer.

Hvorfor gjøres dette?

En økende vekst av cyberangrep rammer bedrifter i alle størrelser på globalt nivå. Som noen sier, er informasjon og spesielt sensitiv informasjon «det nye gullet». Med en økning i angrep, må en bedrift tenke på sikkerheten sin. Derfor er det viktig å ha godt med systemer og rutiner, men også teste selve systemet og rutinene.

Vi fraråder bedriftsleder på det sterkeste å gå til innkjøp av sikkerhetsløsninger for å ha bedre samvittighet. Det er viktig å gå gjennom it systemene bedriften benytter seg av for å kunne levere en sikkerhetsløsning som kan møte dagens trusselbilde.

Derfor penetrasjonstester Coherent din bedrift. Nettopp for å kunne avdekke sikkerhetsavvik og kjøre konkrete tiltak internt. Med en slik fremgangsmåte vil vi sammen kunne håndtere avvikene før et reelt angrep rammer dere.

Det lille ekstra

Vi har også lang erfaring med tilpassing av systemer og løsninger på bakgrunn av bedrifters behov. Derfor kan også Coherent gi råd og veiledning når det kommer til organisatorisk, samt teknisk sikkerhet. Hvilke løsninger dere har per dags dato, om dere trenger en opp/nedgradering, eller et helt nytt system. Hvordan bruke systemet, og å forstå formålet med bruken. Den dialogen tar vi om nødvendig.

Sikkerhetsbrudd venter ikke på deg

Klar for en sikrere drift? La oss komme i gang!