DIN PARTNER INNEN PERSONVERN OG SIKKERHET

VI I COHERENT

Vi i Coherent har spesialkompetanse innen IT-arkitektur og sikkerhet. Med ressurser som har minst 30 år erfaring fra IT-bransjen, prosjektledelse og rådgivning føler vi oss trygge på å kunne levere et resultat vi kan være stolte av.

Bedriften ble etablert i 2016 med mål om å kunne levere kompetanse til små, mellomstore og store bedrifter. Etter å ha vært ute i oppdrag hos store kunder fant vi fort ut at det å kombinere IT-arkitektur og juridisk kompetanse ville gi store fordeler for bedrifter. Både i et GDPR-prosjekt og videre etterlevelse av personopplysningsloven er dette fordelaktig. Med den jobben vi utfører legger vi til rette for overholdelse av lovverket, optimalisering av HR-aktiviteter, god organisasjonsstruktur og forretningsutvikling (automatisering og digitalisering).

«Modellen er enkel og grei. Alle skal kunne være vår partner.»  – David Christensen, Partner & daglig leder

Vår visjon er å kunne levere høy kompetanse og gode IT-løsninger til en fornuftig pris. Dette på bakgrunn av et ønske om å kunne hjelpe både store og små aktører. Alle aktører uavhengig av størrelse, skal kunne ha tilgang til god kompetanse og muligheten til å velge gode forretningsfremmende verktøy.

Vi ser og har erfart at små, mellomstore og store bedrifter ikke nødvendigvis trenger et fult dedikert Personvernombud hos seg «inhouse». Derfor leier vi ut kompetansen, slik at tidsbruken blir optimalisert, kostnadene holdes nede og friheten til å endre ressurs er tilstede. Dette gjelder også bruken av våre ressurser og bruk av IT-løsninger. Alt blir tilpasset ditt behov.

Vi ønsker å være din partner på personvern og sikkerhet. Dette betyr helt enkelt at vi tar ansvaret for personvern i din bedrift, og dere fokuserer på deres kjernevirksomhet. Med en slik synergi vil dere være trygge på at dere er i henhold til lovverket til enhver tid, samt ha en partner å lene dere på ved juridiske spørsmål, eller henvendelser ang. personvern fra enten kunder, ansatte, partnere eller Datatilsynet.

BLI VÅR NYE PARTNER

 

 

DU FÅR DET DU TRENGER

Både løsningen og prismodellen er skalerbar.

 

VI ER DIN PARTNER

Du får inn en fagekspert som sparringspartner og rådgiver som er ansvarlig for personvern hos dere.

Alle henvendelser fra kunder, ansatte, partnere og datatilsynet kan Personvernombudet ta seg av.

Vi regulerer engasjementet etter ditt behov.

 

VI TAR ANSVARET

Du kan fokusere på kjernevirksomheten din, fordi vi tar ansvaret for ditt prosjekt.

Du trenger ikke å sette deg inn i lovverket på egenhånd.

 

DU HAR FULL OVERSIKT

Våre løsninger gir deg muligheten til å se status på prosjektet og kommende oppgaver.

HVORDAN VI JOBBER

Oppstart

Før vi går inn i en prosjektfase vurderer vi hvor mye vi skal involvere oss, og hvor mye du som vår kunde ønsker å involvere deg. På denne måte vil begge parter ha en felles forståelse over omfang, ressursbruk og kostnad knyttet til et prosjekt.

Kartlegging av nå-situasjon

I prosjektgjennomføringen vil vi, basert på tidligere fase, fordele ansvar og ressursbruk. Coherent står for gjennomføringen og oppfølging hvis oppgaver og tiltak ikke blir levert etter avtalt tid. Vi holder workshop for kartlegging og kurs for opplæring.

Analyse og avvikshåndtering

Vi analyserer hvilken tilstand bedriften din er i, hvilke avvik som må håndteres, og hvordan. Basert på analysen av nå-situasjonen er tiltak for avvikshåndtering definert. Sammen tar vi tak i disse, og implementerer de i bedriften.

l

Forbli i samsvar

Her tar vi ansvar for at dere forblir i samsvar med lovverket, selv om endringer skulle komme. Alle nødvenidge rutiner som er faste, oppfølging av forespørsler og vurdering av nye og tilsvarende lovverk blir overheldt til enhver tid.

ØNSKER DU AT EN RÅDGIVER SKAL RINGE DEG?

POPULÆRE PRODUKTER & TJENESTER

Personvernombud (DPO)

Et personvernombud levert av Coherent, er en høykompetent og erfaren ressurs som blir leid ut til bedrifter for å minimere bedrifters investering i en slik rolle.

Internkontroll system (IKS)

Et krav i den nye personopplysningsloven er å kunne dokumentere styrende, gjennomførende og kontrollerende dokumentasjon. Vi har vertkøyet til dette.

Risikoanalyse (DPIA)

Personopplysningsloven fastsetter også et krav om å kunne dokumentere og utføre risikoanalyse av nødvendige organisatoriske og systemrelaterte enheter.

Revisjon

Vi tilbyr alle som skulle trenge en revisjon av sitt GDPR-prosjekt en gjennomgang med dem for å gjøre et dypdykk i det de har gjort for å kvlitetssikre deres utførte arbeid.

Kontakt sentralbord (+47) 21 95 24 06

Tast 1 for: Kundeveileder
Tast 2 for: Presse eller media
Tast 3 for: Våre rådgivere

 

Åpningstider

Mandag til fredag  – 08.00-16.00

Besøksadresse

Fornebuveien 40, 1366 Lysaker

Besøk