BLI VÅR NYE PARTNER

 

 

DU FÅR DET DU TRENGER

Både løsningen og prismodellen er skalerbar.

 

VI ER DIN PARTNER

Du får inn en fagekspert som sparringspartner og rådgiver som er ansvarlig for personvern hos dere.

Alle henvendelser fra kunder, ansatte, partnere og datatilsynet kan Personvernombudet ta seg av.

Vi regulerer engasjementet etter ditt behov.

 

VI TAR ANSVARET

Du kan fokusere på kjernevirksomheten din, fordi vi tar ansvaret for ditt prosjekt.

Du trenger ikke å sette deg inn i lovverket på egenhånd.

 

DU HAR FULL OVERSIKT

Våre løsninger gir deg muligheten til å se status på prosjektet og kommende oppgaver.

ØNSKER DU AT EN RÅDGIVER SKAL RINGE DEG?

HVORDAN VI JOBBER

Oppstart

Før vi går inn i en prosjektfase vurderer vi hvor mye vi skal involvere oss, og hvor mye du som vår kunde ønsker å involvere deg. På denne måte vil begge parter ha en felles forståelse over omfang, ressursbruk og kostnad knyttet til et prosjekt.

Kartlegging av nå-situasjon

I prosjektgjennomføringen vil vi, basert på tidligere fase, fordele ansvar og ressursbruk. Coherent står for gjennomføringen og oppfølging hvis oppgaver og tiltak ikke blir levert etter avtalt tid. Vi holder workshop for kartlegging og kurs for opplæring.

Analyse og avvikshåndtering

Vi analyserer hvilken tilstand bedriften din er i, hvilke avvik som må håndteres, og hvordan. Basert på analysen av nå-situasjonen er tiltak for avvikshåndtering definert. Sammen tar vi tak i disse, og implementerer de i bedriften.

l

Forbli i samsvar

Her tar vi ansvar for at dere forblir i samsvar med lovverket, selv om endringer skulle komme. Alle nødvenidge rutiner som er faste, oppfølging av forespørsler og

VÅRE TJENESTER

Personvernombud (DPO)

Et personvernombud levert av Coherent AS er en høykompetent og erfren ressurs som blir leid ut til bedrifter for å minimere bedrifters kost på en slik ressurs.

Kurs & opplæring

Det er viktig at hele organisasjonen jobber mot samme mål og ser samme verdi av deres GDPR-prosjekt. Derfor tilbyr Coherent internkursing og felleskurs for organisasjoner.

Internkontroll system (IKS)

Et krav i den nye personopplysningsloven er å kunne dokumentere styrende, gjennomførende og kontrollerende dokumentasjon.

Datamapping / Kartlegging

Å kartlegge organisasjonens systemer, prosesser, roller m.m. er et viktig steg for å kunne se hvor avvikene ligger, hva som er avviket og hvordan organisasjonen kan håndtere disse.

Risikoanalyse (DPIA)

Personopplysningsloven fastsetter også et krav om å kunne dokumentere og utføre risikoanalyse av nødvendige organisatoriske og systemrelaterte enheter.

Prosjektledelse

En prosjektleder i større prosjekter er nødvendig. I et slikt felt som personvern og/eller sikkerhet er det viktig med en prosjektleder som besitter spisskompetanse på området. 

Revisjon

Vi tilbyr alle som skulle trenge en revisjon av sitt GDPR-prosjekt en gjennomgang med dem for å gjøre et dypdykk i det de har gjort for å kvlitetssikre deres utførte arbeid.

Rådgivning

Vi leverer også frittstående rådgivningstjenester som kun er timesbasert uten noe mer forpliktelser. Her har du friheten til å kunne velge omfang basert på antall timer dere ønsker engasjemntet skal vare. 

Kontakt sentralbord (+47) 21 95 24 06

Tast 1 for: Kundeveileder
Tast 2 for: Presse eller media
Tast 3 for: Våre rådgivere

Åpningstider

Mandag til fredag  – 08.00-16.00

Besøksadresse

Fornebuveien 40, 1366 Lysaker

Besøk