COHERENT

Personvern og sikkerhet

En skalerbar løsning til bedrifter i alle størrelser. 

HVA ER PERSONVERN?

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Alle mennesker har en ukrenkelig egenverdi. Som enkeltmenneske har du derfor rett på en privat sfære som du selv kontrollerer, hvor du kan handle fritt uten tvang eller innblanding fra staten eller andre mennesker.

HVORFOR ER DETTE VIKTIG?

Personvernbegrepet refererer ikke bare til vernet av privatlivets fred og den enkeltes personlige integritet. I norsk forståelse innebærer begrepet i stor grad også vernet av individers rett til å ha innflytelse på bruk og spredning av personopplysninger om seg selv. Den enkelte skal i størst mulig grad kunne bestemme over egne personopplysninger.

DEN NYE FORORDNINGEN (GDPR)

EU besluttet i april 2016 forordningen General Data Protection (GDPR). Denne gir omfattende utfordringer for virksomheter som behandler personopplysninger som befinner seg i EU- og EØS-land. GDPR inneholder prinsipper og krav som styrer hvordan virksomheter kan innhente, behandle, lagre og overføre personopplysninger. Tidsfristen for å ha iverksatt organisatoriske og tekniske tiltak for å være i henhold til kravene er satt til 20. Juli 2018. Etter denne datoen er alle virksomheter forpliktet til å gjennomgå og oppdatere tiltak fortløpende for å være i samsvar med forordningen.

Hvis virksomheter ikke er i henhold til kravene innen denne datoen risikerer virksomheten en bot på den høyeste summen av enten 4% av virksomhetens årlige omsetning, eller 20 millioner €.

ØNSKER DU AT EN RÅDGIVER SKAL RINGE DEG?

KORT OM DINE RETTIGHETER

Rett til innsyn

Du har rett til å få innsyn i den dataen en organisasjon har om deg, formålet m.m.

w

Rett til å protestere

Du har rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger.

Rett til retting

Dersom du mener en virksomhet behandler opplysninger om deg som er uriktige, kan du kreve at de rettes m.m.

Rett ved automatiserte avgjørelser

Et dataprogram kan ikke, utev videre, ta store avgjørelser på dine vegne. Ref. artikkel 22.

Rett til begrensning

Du kan i noen tilfeller be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses. Da kan personopplysninger lagres, men ikke brukes.

n

Rett til dataportabilitet

Rett til dataportabilitet er en ny rettighet som skal styrke kontroll over egne personopplysninger, og portabilitet av dette.

Rett til sletting

I enkelte tilfeller kan du kreve at personopplysninger om deg slettes. Dette kan også kalles «retten til å bli glemt».

p

Rett til informasjon

Du har rett til å få enkel og forståelig informasjon fra bedriften om hvordan de behandler dine personopplysninger. 

Kontakt sentralbord (+47) 21 95 24 06

Tast 1 for: Kundeveileder
Tast 2 for: Presse eller media
Tast 3 for: Våre rådgivere

Åpningstider

Mandag til fredag  – 08.00-16.00

Besøksadresse

Fornebuveien 40, 1366 Lysaker

Besøk